Учење на даљину

У складу са нашом стратегијом унапређења и модернизовања наставе, омогућили смо свим студентима и професорима да наставне садржаје прате и постављају онлајн. Тиме се придружујемо све већој породици универзитета који користе овај вид учења. Учење на даљину посебно је погодно за врхунске спортисте који због обавеза не могу да свакодневно похађају наставу; њима, као и осталим студентима, омогућавамо да овим путем редовно прате предавања, наставне садржаје и материјале, као и да полажу тестове, колоквијуме и предају задатке.